Archive / Sửa đồng hồ

RSS feed for this section
tu-thay-pin

Tự thay pin đồng hồ

HƯỚNG DẪN TỰ THAY PIN ĐỒNG HỒ   Tự mình thay pin đồng hồ tại sao không? Tất nhiên với đồng hồ còn bảo hành có thể đem lại tiệm để thay pin mà không tốn kém. Tuy nhiên đối với đồng hồ đã không còn bảo hành thì tự thay pin có thể tiết […]

cách mở nắp đồng hồ

Hướng dẫn mở nắp đồng hồ

HƯỚNG DẪN MỞ NẮP VỚI CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ ♠♠♠♠♠♠♠♠♣♣♣♣♣♣♣♣♠♠♠♠♠♠♠♠ Đối với đồng hồ mới mua về và còn thời gian bảo hành thì đương nhiên chúng ta không cần phải mở nắp để làm gì, nhưng đến một ngày xấu trời nào đó thì bỗng nhiên chiếc đồng hồ của bạn không hoạt động […]